භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අත්වැල

Downloads:

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ග්‍රන්ථය

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ මාර්ගෝපදේශය

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා සාර්ථක ලකුණක් ලබාගන්නේ කෙසේ ද?

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී සාර්ථක ඉහළ ලකුණක් ලබාගැනීම සඳහා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ යනු ඉතා වැදගත් කොටසකි. මෙම කොටසින් ප්‍රශ්න හතරක් භෞතික විද්‍යාව II ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න ලෙස ලැබෙන අතර එය ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් මුළු ලකුණු 20 ක ට සමාන වේ. මේ නිසා ඉහළ සාමාර්ථයක් ලබාගැනීමට නම් මෙම කොටසින් අනිවාර්යයනේ හොඳින් ලකුණු ලබාගත යුතු ම ය‍.

මෙම ප්‍රශ්න සඳහා බොහෝ විට අසනු ලබන්නේ සරල කෙටි ප්‍රශ්න ය. නමුත් ඉලක්කගතව සරලව පිළිතුරු නොසපයා වැල් වටාරම් ලිවීමට යාමෙන් සිසුහු බොහෝ විට ලකුණු අහිමි කර ගනිති.

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා සාර්ථකව ලකුණු ලබාගැනීමට කැමති නම් ඔබ විසින් මුලින් ම කළ යුත්තේ පාසල වෙත ගොස් ප්‍රායෝගිකව ම භෞතික විද්‍යාව පරීක්ෂණ වල නිරත වීමයි. මෙමඟින් ලැබෙන ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ප්‍රත්‍යක්ෂය මඟින් නිසැකවම ඔබට මනා අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇත. ඒ අතරතුර ඒ පරීක්ෂණ හා සම්බන්්ධ සිද්ධාන්ත පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ඔබ විසින් ලබා සිටිය යුතු ය. පසුව කළ යුත්තේ මෙම පරීක්ෂණ තුලින් අසනු ලබන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සපයා පුහණු වීමයි. මෙසේ පරීක්ෂණ සඳහා පිළිතුරු සපයා පුහුණු වීමට පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ලකුණු දීමේ පටිපාටිය කියවා තිබීම වැදගත් වේ. තවද, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යාව අධ්‍යන අංශයේ මහාචාර්ය එස්.ආර්.ඩී. රෝසා මහතා විසින් රචිත විවිරණ ග්‍රන්ථ කියවීම ඔබට මනා රුකුලක් වනු ඇත.

මෙහි ආරම්භයේදී බාගත කරගැනීම සඳහා ලබාදී ඇත්තේ භෞතික විද්‍යාව පායෝගික පරීක්ෂණ මාර්ගෝපදේශය හා භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පොතකි. මෙම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ග්‍රන්ථයෙහි භෞතික විද්‍යාව සියළුම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා සිද්ධාන්ත හා පැහැදිලි කිරීම් ඇතුලත්ව ඇත. එය කියවා බලන්න. එම ග්‍රන්ථය ඔබට නිසැකයෙන් ම උපකාර වනු ඇත.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s