කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය අමාරුද? සතිපතා පළ වන පාඩම් පෙළ සමඟ ඔබත් එකතුවන්න…

කාබනික රසායනය යනු උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ අඩංගු වැදගත් ම විෂය කොටසකි. කාබනික රසායනය කොටස ඒකක හතරක් ඔස්සේ ඔබට ඉගැන්වෙන අතර ඒවා පහත පරිදි වේ.

  1. කාබනික රසායනයේ මූලික සංකල්ප (කාලච්ඡේද 18)
  2. හයිඩ්‍රොකාබන සහ හේලොහයිඩ්‍රොකාබන (කාලච්ඡේද 46)
  3. ඔක්සිජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග (කාලච්ඡේද 45)
  4. නයිට්‍රජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග (කාල්ච්ඡේද 13)

මේ අනුව කාබනික රසායනය ඒකක සියල්ල කාලච්ඡේද 122 කින් සමන්විත වන අතර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී, බහුවරණ ප්‍රශ්න 10 ක්, එක් ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්නයක් හා එක් රචනා ප්‍රශ්නයක් ඔබ වෙන ලැබෙනු ඇත. මේ අනුව සම්පූර්ණ ලකුණු සංඛ්‍යාෙවන් 22.5% ක් කාබනික රසායනය කොටසින් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඔබ වෙත පවතියි. එබැවින් මෙම විෂය කොටස හොඳින් අධ්‍යනය කර තිබීම සාර්ථකව විභාගයට මුහුණ දීම සඳහා මනා රුකුලක් වනු නොඅනුමාන ය.

මේ නිසාම කාබනික රසායනය සඳහා පාඩම් මාලාවක් සතිපතා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. සෑම සතියකම සඳුදා දින කුඩා කුඩා කොටස් වශයෙන් මෙම පාඩම් ඔබ වෙත ගෙන එනු ලැබෙන අතර වරින් වර ප්‍රශ්නෝත්තර සාකච්ඡාවන් ද මෙහි ඇතුලත් කෙරෙනු ඇත. මෙම පාඩම් පරිශීනලය කිරීමෙන් කාබනික රසායන විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් පුළුල් අවබෝධයක් ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇති බව අපගේ විශ්වාසය යි.

මේ පාඩම් වල ඔබට පැන නඟින ඕනෑම ගැටළුවක් හෝ පාඩම් පෙළ පිළිබඳ ඔබගේ පවතින අදහස් හා යෝජනා අප වෙත දන්නවන්න. නොමිලයේ සැපයෙන මෙම සේවාවෙන් ඔබ උපරිම ඵල නෙලාගැනීම ඔබට බාරයි.

කාබනික රසායනයේ මූලික සංකල්ප

(2017 – 05 – 01) කාබනික රසායනය 1 – හැඳින්වීම

(2017 – 05 – 08) කාබනික රසායනය 2 – ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ

(2017 – 05 – 14) කාබනික රසායනය 3 – කාබනික සංයෝග නාමකරණය 1

(2017 – 05 – 21) කාබනික රසායනය 4 – කාබනික සංයෝග නාමකරණය 2

(2017 – 05 – 28) කාබනික රසායනය 5 – ඇල්කේන නාමකරණය

(2017 – 06 – 04) කාබනික රසායනය 6 – ඇල්කීන නාමකරණය

(2017 – 06 – 11) කාබනික රසායනය 7 – ඇල්කයින නාමකරණය

(2017 – 06 – 18) කාබනික රසායනය 8 – ඇල්කොහොල නාමකරණය

(2017 – 06 – 25) කාබනික රසායනය 9 – ඇල්ඩිහයිඩ නාමකරණය

(2017 – 07 – 02) කාබනික රසායනය 10 – කීටෝන නාමකරණය

(2017 – 07 – 09) කාබනික රසායනය 11 – කාබොක්සිලික් අම්ල නාමකරණය

Advertisements

4 thoughts on “කාබනික රසායනය අමාරුද? සතිපතා පළ වන පාඩම් පෙළ සමඟ ඔබත් එකතුවන්න…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s