ජීව විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ, බහුවරණ ප්‍රශ්න

ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (3)

ජීවී දේහයේ මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය

මෙවර ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න මාලාව පෙරට වඩා අන්‍යෝනය ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුතුව ඔබට සහභාගී විය හැකි පරිදි ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළෙමි. පහත දැක්වෙන බහුවරණ ප්‍රශ්න සියල්ල සඳහා මෙහි ම පිළිතුරු සැපයිය හැක. පිළිතුරු සැපයීමෙන් පසුව නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා විවරණ ද බහුවරණ ප්‍රශ්නය තුල ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත. උත්සාහ කර බලන්න.

බහුවරණ ප්‍රශ්න

1. අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යයන්හි ‘අංශුමාත්‍ර’ යන්නෙහි අදහස වන්නේ,
එම මූලද්‍රව්‍ය ඉතා කුඩා ප්‍රමාණ වලින් අවශ්‍ය වන බවයි.
පිළිතුර නිවැරදියි. අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය වල අර්ථදැක්වීම සිහිකර බලන්න. එහි ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් අඩංගුව ඇත. එනම්, 1. ජීවී දේහයේ බරින් 0.01% කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් අඩංගු බවත්, 2. කුඩා ප්‍රමාණ වලින් අවශ්‍ය වන බවත් ය.
ඒවා ජීවියෙකුගේ පරිවෘත්තීය ඵල වල රසායනය අන්වේශනය කිරීමට භාවිත කළ හැකි බවයි.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
එම මූලද්‍රව්‍ය පෘථිවිය මත ඉතා දුලබ වන බවයි.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
එම මූලද්‍රව්‍ය ජීවීන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුව ද දීර්ඝකාලීන පැවැත්ම සඳහා සෘජු දායකත්වයක් නොමැති බවයි.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
එම මූලද්‍රව්‍ය ජීවියා තුලින් ඉක්මනින් පරිවෘත්තියට ලක්වී බැහැරවන බවයි.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.

2. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය අඩංගු වන්නේ කුමන වරණයේ  ද?
Cl මිනිස් දේහය තුල අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යයකි.
පිළිතුර නිවැරදියි. Na, Fe, Cl යන මූලද්‍රව්‍ය ඇතැම් ජීවින් තුල අධිමාත්‍ර වන අතර ඇතැමි ජීවීන් තුල අංශුමාත්‍ර වේ. මෙලෙස මෙම මූලද්‍රව්‍ය අධිමාත්‍ර ලෙස අඩංගු වන්නේ බොහෝ විට සතුන් තුල ය. කෙසේ නමුත් විශේෂයෙන් ම මිනිසා තුල මෙම මූලද්‍රව්‍ය අධිමාත්‍ර ලෙස අඩංගු වන බව ඔබ විසින් දැන සිටිය යුතු ය.
ස්වාභාවයේ පවතින සියළුම මූලද්‍රව්‍ය අතරින් 30% ක පමණ ප්‍රතිශතයක් ජීවන් තුල අඩංගු වේ.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
C ජීවී දේහය තුල බරින් 90% ක් පමණ අඩංගු වේ.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
Ca යනු ශාක තුල අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යයකි.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.

3. නිවැරදි වරණය තෝරන්න.
ජීවි දේහය තුල බරින් 99% ක් පමණ අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ.
පිළිතුර නිවැරදියි. මෙය ඔබ විසින් දැන සිටිය යුතු කරුනකි.
ජීවී දේහය තුල බරින් 94% ක් පමණ C, H, O, N, P හා S යන මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
Zn ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍යයක් නොවේ.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
N පරමාණු DNA අණුවෙහි කොඳුනාරටිය සෑදීම සඳහා දායක වේ.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
Ca මූලද්‍රව්‍යය ඩයටම වල කවචයෙහි සංඝටකයක් වේ.
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.

4. නිවැරදි මූලද්‍රව්‍ය-කෘත්‍ය සම්බන්ධතාවය වන්නේ,
පොස්පරස් – RNA හි කොඳුනාරටිය සෑදීම
පිළිතුර නිවැරදියි. DNA හා RNA යන අණු දෙවර්ගයේ ම කොඳු නාරටිය සෑදෙන්නේ පොස්පේට් කාණ්ඩ දායක වීමෙනි.
සල්ෆර් – පේශී සංකෝචනය
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.(කැල්සියම්)
මැග්නීසියම් – ස්නායු ආවේග සන්නයනය
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න. (සෝඩියම්, පොටෑසියම්)
ක්‍රෝමියම් – තයිරොක්සීන් හෝමෝනයේ සංඝටකයක්
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න. (අයඩීන්)
කැල්සියම් – ක්ලෝරොෆිල් අණුවේ සංඝටකයක්
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.(මැග්නීසියම්)

5. පහත සඳහන් මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ක්ලෝරොෆිල් අණුවේ සංඝටකයක් නොවුව ද එය සංස්ලේෂණය කිරීම සඳහා දායක වන්නේ කුමන මූලද්‍රව්‍යය ද?
යකඩ (Fe)
පිළිතුර නිවැරදියි.
කාබන් (C)
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
ඔක්සිජන් (O)
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
මැග්නීසියම් (Mg)
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.
නයිට්‍රජන් (N)
පිළිතුර වැරදියි. නැවත උත්සහ කරන්න.

Advertisements

3 thoughts on “ජීව විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s