ජීව විද්‍යාව කෙටි සටහන්

ජීවීන් පෙන්වන විවිධත්වය (ජීව විද්‍යාව කෙටි සටහන් – ඒකකය 1.2)

ජීව විද්‍යාව යනු කුමක් දැයි පෙර පාඩමේ දී ඔබ විසින් ඉගෙන ගන්නා ලදී. මෙම පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ජීවී ලෝකය සම්බන්ධ ජීව විද්‍යාවෙහි මූලික සිද්ධාන්ත කිහිපයක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට යි.

ජීවින් අතර පුළුල් පරාසයකින් යුතු විවිධත්වයක් දැක ගක හැක. එසේ වන්නේ තරමහැඩයආකාරය හා ව්‍යාප්තිය අනුව ය.

 1. තරම
 • බැක්ටීරියාවක විශාලත්වය 0.2 µm – 2 µm අතර වේ.
 • සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ උස 1.5 m – 1.8 m පමණ වේ.
 • විවිධ වර්ග වල තල්මසුන්ගේ දිග  2 m – 30 m පරාසයක් පෙන්වයි.
 • යෝධ රෙඩ් වුඩ් ශාකය 100 m පමණ වේ.

0001

 1. හැඩය
 • ජීවීන් විවිධ හැඩ වලින් යුක්ත වේ.
 1. අකාරය
 • ප්‍රධාන ආකාර තුනකි.
  • අසෛලීය – වයිරස්, ප්‍රියෝන වැනි ජීවීන්
  • ඒක සෛලීය – බැක්ටීරියා, පොටොසෝවාවන් වැනි ජීවීන්
  • බහු සෛලීය – උදාහරණ ඕනෑ තරම් ඇත‍
 1. ව්‍යාප්තිය
 • භෞමික – මිනිසා, අලියා, සුනඛයා
 • ජලජ (කරදිය/මිරිදිය/කිවුල් දිය) – මත්ස්‍යයින්, සීලන්ටරේටාවන්, එකිනොඩමේටාවන්
 • රුක්වාසී – පක්ෂීන්, වඳුරන්
 • වායව – පක්ෂීන්, වවුලා, සමහර කෘමීන්
Advertisements

2 thoughts on “ජීවීන් පෙන්වන විවිධත්වය (ජීව විද්‍යාව කෙටි සටහන් – ඒකකය 1.2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s