ජීව විද්‍යාව කෙටි සටහන්

විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (ජීව විද්‍යාව කෙටි සටහන් – ඒකකය 1.4)

මෙම පාඩමෙන් අප සූදානම් වන්නේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය පිළිබඳව යි. 2019 නව විෂය නිර්දේශයෙහි මෙම කොටස ඉවත් කර ඇතිමුත් සම්පූර්ණභාවය උදෙසා අපි කෙටියෙන් මෙය සාකච්ඡා කරමු.

විද්‍යාත්මක ක්‍රමය යනු,

 • කිසියම් සිද්ධියක් හෝ ගැටළුවක් හෝ පිළිබඳව අන්වේෂණය කිරීම සඳහා,
 • ලොව පුරා විද්‍යාඥයින් හෝ ජීව විද්‍යාඥයින් අනුගමනය කරන,
 • ක්‍රමානුකූල අනුපිළිවෙලක් ඇති,
 • සංවිධානාත්මක අන්වේෂණ රටාව යි.

විද්‍යාත්මක ක්‍රමය මඟින් විද්‍යාත්මක ගැටළු මෙන්ම එදිනෙදා ජීවිතයේ ගැටළු ද විශ්ලේෂණය කළ හැක. විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ පියවර දළ වශයෙන් පහත දැක්වේ.

SM

 • ක්‍රමානුකූල නිරීක්ෂණ පදනම් කරගෙන ගැටළුවක් හඳුනා ගැනීම.
 • ප්‍රශ්න විචාරීම සහ එය පදනම් කරගෙන කල්පිත ගොඩනැංවීම.
 • අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී පාලක පරීක්ෂණ ද යොදා ගනිමින් කල්පිත පරීක්ෂා කිරීමට පරීක්ෂණ මෙහෙය වීම.
 • පුරෝකථන කිරීම සහ තව දුරටත් පරීක්ෂණ කරමින් ඒවා පරීක්ෂා කිරීම.
 • නිරීක්ෂණ/සාක්ෂි ආධාරයෙන් කල්පිතය තහවුරු කිරීම.
 • නව දැනුම අනුව අදාල පරිදි වෙනස් විය හැකි වාද ගොඩනැංවීම.

විද්‍යාත්මක ක්‍රමය මඟින් ගැටළුවක් විසඳන්නේ කෙසේ ද යන්න විමසා බැලීම සඳහා පහත උදාහරණය සලකා බලමු.

 • “පාසල නිමවී නිවසට ගොස් කාමරයේ විදුලි බල්බය දැල්වීම සඳහා ස්විචය ON කළ විට බල්බය නොදැල්වීම.” මෙය අප විසින් සිදු කළ නිරීක්ෂණය යි.
 • විදුලි බල්බය දැල් නොවීමට හේතුව කුමක් ද? ප්‍රශ්නය අපගේ මනසේ නැඟේ.
 • දැන් කල්පිත ගොඩනැංවිය යුතුය. කල්පිතය සත්‍ය හෝ අසත්‍ය විය හැක. නමුත් අප එය ගොඩනංවන්නේ සත්‍ය යැයි සිතාගෙන ය. අපට ගොඩනැංවිය හැකි කල්පිත කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
  • විදුලි බල්බය දැවී ගොස් ඇත.
  • විදුලිය ඇනහිට ඇත.
  • කාමරයේ විදුලිය සපයන වයර් වල ගැටළුවක් මතු වී ඇත.
 • මෙලෙස ඕනෑතරම් කල්පිත අපට ගොඩනැංවිය හැක.
 • මෙම කල්පිත සඳහා විවිධ පුරෝකථන අප හට ගොඩනැංවිය හැක.
  • විදුලි බල්බය ඇනහිට ඇත්නම් අලුත් බල්බයක් දැමූ විට එය දැල්විය යුතුය.
  • විදුලිය ඇන හිට ඇත්නම් නිවසේ අනෙක් විදුලි බල්බ ද නොදැල්විය යුතු ය.
  • කාමරයේ විදුලිය සපයන වයර් වල ගැටළුවක් ඇත්නම් නිවසේ අනෙකුත් විදුලි බල්බ දැල්වෙන අතර, බල්බය මාරු කළ ද නොදැල්විය යුතු ය.
 • දැන් මෙම කල්පිත පරීක්ෂා කොට බැලිය යුතු ය.
  • විදුලි බල්බය දැවී ගොස් ඇත්දැයි පරීක්ෂා කොට බැලීම සඳහා නව බල්බලක් ප්‍රතිස්ථාපනය කොට බැලිය හැක.
  • විදුලිය ඇන හිට ඇත්දැයි පරීක්ෂා කොට බැලීම සඳහා නිවසේ වෙනත් තැන් වල විදුලි බල්බ/විදුලි උපකරණ ක්‍රියාක්මක කොට බැලිය හැක.
  • කාමරයේ විදුලිය සපයන වයර් වල ගැටළුවක් දැයි පරීක්ෂා කිරීමට ද නිවසේ අනෙක් තැන් වල විදුලි බල්බ/උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඉටුවේ.
 • මෙම පරීක්ෂණ වලදී ලැබෙන ප්‍රතිඵල අනුව විදුලි බල්බය නොදැල්වෙන්නේ මන්දැයි ඔබට නිගමන කළ හැක.
 • මෙම කල්පිත සියල්ල අසත්‍ය වුවහොත් නැවත ප්‍රශ්න කරමින් කල්පිත ගොඩනඟා පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතු ය.

මේ අයුරින් විද්‍යාත්මක ක්‍රමය භාවිතා කර විවිධ ප්‍රශ්න සඳහා අප හට විසඳුම් සෙවිය හැක. අභ්‍යාසයක් ලෙස පහත සිද්ධීන් පිළිබඳ ඔබ තනිවම සිතා බලන්න.

 1. පෑනක් නොලිවී යෑම
 2. පොල්කටුවකින් වසා දින කිහිපයක් තැබූ තණකොල කහ පැහැති වීම
 3. පොල්වතුර භාජනයක් වාතයට නිරාවරණය කොට දින කිහිපයක් තැබූ විට ඇඹුල් රසැති වීම
Advertisements

2 thoughts on “විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (ජීව විද්‍යාව කෙටි සටහන් – ඒකකය 1.4)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s