කාබනික රසායනය, රසායන විද්‍යාව

කාබනික රසායනය 4 – කාබනික සංයෝග නාමකරණය 2

මෙම සතියේ පාඩමින් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ කාබනික සංයෝග නාමකරණය පිළිබඳව තවදුරටත් ඉගෙනීමට යි. ඉදිරි සිද්ධාන්ත සාකච්ඡා කිරීමට ප්‍රථම අමතර යමක් ඔබ වෙත කිව යුතු ය. එනම් මෙම කාබනික සංයෝග වල ව්‍යුහය ඇඳීම පිළිබඳව යි. මෙම පාඩම් පෙළ සැකසීමේ පහසුව සඳහා කාබනික සංයෝග වල ව්‍යූහය ඇඳ දැක්වීමේ දී එක්තරා සම්මත ආකාරයක් භාවිතා කරන බව පෙර ලිපියේ… Continue reading කාබනික රසායනය 4 – කාබනික සංයෝග නාමකරණය 2

Advertisements
අකාබනික රසායනය, කෙටි සටහන්, රසායන විද්‍යාව

d ගොනුව කෙටිසටහන් – සංකීර්ණ සංයෝග වල වර්ණ

අකාබනික රසායනය යටතේ ඔබ විසින් තරයේ දැනගත යුතු මාතෘකාවක් ලෙස "d ගොනුවේ සංකීර්ණ සංයෝග වල වර්ණ" දැක්විය හැක. මෙය අනිවාර්යයෙන් ම විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පරීක්ෂා වන කොටසකි. අකාබනික රසායනය ලිපි පෙළක් ඉදිරියේදී මෙම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ගෙන ඒමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. එහිදී විස්තරාත්මක පාඩම් මෙන්ම මතක තබාගැනීමේ පහසුව සඳහා කෙටිසටහන් ද ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත. මෙම… Continue reading d ගොනුව කෙටිසටහන් – සංකීර්ණ සංයෝග වල වර්ණ

පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, රසායන විද්‍යාව, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (2012-2015)

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා මුහුණ දෙන ඔබ හට විභාගයේ දී සාර්ථක ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ලකුණු දීමේ පටිපාටියන් අධ්‍යනය කර තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. මේ තුලින් විභාගයේ දී අවශ්‍ය කරන පිළිතුර ගොනුකර නියමිත කාල සීමාව තුල දී පිළිතුරු සපයන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි… Continue reading උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (2012-2015)

බහුවරණ විවරණ, රසායන විද්‍යාව

2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 2

2015 උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළමු ප්‍රශ්න 10 සඳහා විවරණ "2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 1" ලිපිය ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙන එන ලදී. මෙම ලිපියෙන් සූදානම් වන්නේ 11-20 බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා විවරණ ඉදිරිපත් කිරීමට යි. විවරණය: මෙය සමතුලිතතාව ඒකකයෙන් ලැබී ඇති ගැටළුවකි. මෙවැනි ගැටළුවකදී දුටු සැනින් දී ඇති දත්ත සාරාංශයක් ලෙස… Continue reading 2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 2

බහුවරණ විවරණ, රසායන විද්‍යාව

2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 1

විවරණය: ඉතාම පහසු ප්‍රශ්නයකි. නිවැරදි පිළිතුර (2) වේ. පරමාණුක ව්‍යූහය සොයාගැනීම පිළිබඳ ඔබ දැනගත යුතු වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න මෙම සටහන පරිශීලනය කරන්න. පරමාණුක ව්‍යුහය සටහන් විවරණය: මෙයත් පරමාණුක ව්‍යූහය ආශ්‍රිත ම සරල ගැටළුවකි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයීමට නම් අවර්තිතා වගුවේ මෙම මූලද්‍රව්‍ය පවතින ස්ථාන ඔබට නිතැතින් ම මතක් විය යුතු ය. මෙවැනි ගැටළුවක් දුටු… Continue reading 2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 1

කෙටි සටහන්, රසායන විද්‍යාව

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව සටහන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබාගන්න…

උසස් පෙළ විභාගය සඳහා රසායන විද්‍යාව විෂය හදාරන ඔබ හට එහි විෂය කරුනු සමහරවිට මඟහැරී තිබීමට පුළුවන. නමුත් රසායන විද්‍යාව වැනි සංකීර්ණ විෂය කොටසක් සඳහා හොඳ ලකුණක් ලබාගැනීමට සියළුම විෂය කරුනු හොඳින් අධ්‍යනය කර තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. එබැවින් මෙම සේවාව ආරම්භ කරන ලද්දේ උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේෂය යටතේ ඔබ විසින් හදාරන පාඩම්… Continue reading උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව සටහන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබාගන්න…